Banner link
Banner link

Sản phẩm nổi bật

Xe đẩy AR-6

No rating
Model: AR- 6 Hãng sản xuất: Armstrong Medical Nước sản xuất:  Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Model: PBL – AR – 30 Hãng sản xuất: Armstrong Medical Nước
Liên hệ
Mua hàng
Ngăn kéo nhận biết bằng mã màu, sử dụng cho
Liên hệ
Mua hàng
– Năm sản xuất: Từ năm 2017 trở đi – Chất
Liên hệ
Mua hàng

CELLVIZIO 100

No rating
Model: CELLVIZIO 100 Hãng sản xuất: Mauna Kea Technology – Pháp Xuất
Liên hệ
Mua hàng
Model: CHAM-VISION Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CU-3000 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CU-5000 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CHAM CV 250 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn
Liên hệ
Mua hàng
Model: XU2 Extreme Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm
Liên hệ
Mua hàng
Model: XVS3 extreme Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm
Liên hệ
Mua hàng

Sản phẩm nổi bật

Xe đẩy AR-6

No rating
Model: AR- 6 Hãng sản xuất: Armstrong Medical Nước sản xuất:  Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Model: PBL – AR – 30 Hãng sản xuất: Armstrong Medical Nước
Liên hệ
Mua hàng
Ngăn kéo nhận biết bằng mã màu, sử dụng cho
Liên hệ
Mua hàng
– Năm sản xuất: Từ năm 2017 trở đi – Chất
Liên hệ
Mua hàng

CELLVIZIO 100

No rating
Model: CELLVIZIO 100 Hãng sản xuất: Mauna Kea Technology – Pháp Xuất
Liên hệ
Mua hàng
Model: CHAM-VISION Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CU-3000 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CU-5000 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Banner link

Trang thiết bị y tế

Xe đẩy AR-6

No rating
Model: AR- 6 Hãng sản xuất: Armstrong Medical Nước sản xuất:  Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Model: PBL – AR – 30 Hãng sản xuất: Armstrong Medical Nước
Liên hệ
Mua hàng
Ngăn kéo nhận biết bằng mã màu, sử dụng cho
Liên hệ
Mua hàng
– Năm sản xuất: Từ năm 2017 trở đi – Chất
Liên hệ
Mua hàng

CELLVIZIO 100

No rating
Model: CELLVIZIO 100 Hãng sản xuất: Mauna Kea Technology – Pháp Xuất
Liên hệ
Mua hàng
Model: CHAM-VISION Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CU-3000 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng
Model: CU-5000 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản
Liên hệ
Mua hàng

Vật tư y tế

Tủ làm ấm dịch truyền Loại DC Hãng sản xuất: Enthermics Nước
Liên hệ
Mua hàng
Model: EC230L Hãng sản xuất: Ethermic/Mỹ Nước sản xuât: Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Model: EC340L Hãng sản xuất: Ethermic/Mỹ Nước sản xuât: Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Model: EC340L Hãng sản xuất: Ethermic/Mỹ Nước sản xuât: Mỹ
Liên hệ
Mua hàng

Tin tức