Khoa chẩn đoán hình ảnh

Hiển thị một kết quả duy nhất

Model: EDGE-FS Air Hãng sản xuất: OSKO – Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: Lumenis Pulse 30H Hãng sản xuất: Lumenis – Israel
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: Lumenis Pulse 50H Hãng sản xuất: Lumenis – Israel
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: VERSANA PREMIER Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: VERSANA BALANCE Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ    
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: VERSANA ESSENTIAL Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: LOGIQ P9 Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ  
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: LOGIQ V2 Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ    
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: VERSANA ACTIVE Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: XR5 Mã hàng: OSKO – Mỹ  
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: SA-300VF Hãng sản xuất: Sturdy  
Liên hệ
Mua hàng
Compare
Model: Neptune 12 Hãng sản xuất: Siare-Italia
Liên hệ
Mua hàng
Compare

Hiển thị một kết quả duy nhất