Phần mềm

Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương (oceanmed) xin trân trọng giới thiệu với Qúy vị và các bạn về phần mềm như sau (bản 64 bit)

1. ENT Software 2019:

(Phần mềm Khám Tai Mũi Họng)

– Đăng ký thông tin công ty cho các bạn

– Đăng ký Danh sách các bệnh nhân

– Đăng ký Danh sách tên bác sỹ, nhân viên

– Khám bệnh cho bệnh nhân và in kết quả

– Xem danh sách khám bệnh in trong khoảng thời gian cho phép.

Hình ảnh phiếu khám bệnh:

2. COLP Software 2019:

(Phần mềm khám Nội Soi Cổ Tử Cung)

– Đăng ký thông tin công ty cho các bạn

– Đăng ký Danh sách các bệnh nhân

– Đăng ký Danh sách tên bác sỹ, nhân viên

– Khám bệnh cho bệnh nhân và in kết quả

– Xem danh sách khám bệnh in trong khoảng thời gian cho phép.

Hình ảnh phiếu khám bệnh:

3. Ocean Examination:

– Danh sách Online: Để khách có thế xem nhật ký và cách xử lý.

– Đăng ký thông tin công ty cho các bạn

– Đăng ký Danh sách các bệnh nhân

– Đăng ký Danh sách tên bác sỹ, nhân viên

– Khám bệnh cho bệnh nhân và in kết quả

– Xem danh sách khám bệnh in trong khoảng thời gian cho phép

Hình ảnh phiếu khám bệnh: