Phần mềm

Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương (oceanmed) xin trân trọng giới thiệu với Qúy vị và các bạn về phần mềm như sau (bản 64 bit)

1. ENT Software 2019: (Phần mềm Khám Tai Mũi Họng)
– Đăng ký thông tin công ty cho các bạn
– Đăng ký Danh sách các bệnh nhân
– Đăng ký Danh sách tên bác sỹ, nhân viên
– Khám bệnh cho bệnh nhân và in kết quả
– Xem danh sách khám bệnh in trong khoảng thời gian cho phép
Hình ảnh phiếu khám bệnh:

 

Phần mềm cài đặt: Setup ENT COLP 64 bit
2. COLP Software 2019: (Phần mềm khám Nội Soi Cổ Tử Cung)
– Đăng ký thông tin công ty cho các bạn
– Đăng ký Danh sách các bệnh nhân
– Đăng ký Danh sách tên bác sỹ, nhân viên
– Khám bệnh cho bệnh nhân và in kết quả
– Xem danh sách khám bệnh in trong khoảng thời gian cho phép
Hình ảnh phiếu khám bệnh:

 

Phần mềm cài đặt: Setup ENT COLP 64 bit
3. Ocean Examination:
– Danh sách Online: Để khách có thế xem nhật ký và cách xử lý.
– Đăng ký thông tin công ty cho các bạn
– Đăng ký Danh sách các bệnh nhân
– Đăng ký Danh sách tên bác sỹ, nhân viên
– Khám bệnh cho bệnh nhân và in kết quả
– Xem danh sách khám bệnh in trong khoảng thời gian cho phép
Hình ảnh phiếu khám bệnh:
Phần mềm cài đặt: Ocean Examination