Kim sinh thiết dùng một lần

Hãng sản xuất: HS Hospital Services – Italia

Danh mục: Brand:

Liên hệ

Số lượng