DÂY DẪN ÁP LỰC ĐỂ ĐO DỰ TRỮ DÒNG CHẢY ĐỘNG MẠCH VÀNH (FFR)

Tên hãng sản xuất: ST. JUDE MEDICAL

Nước sản xuất: Mỹ

Liên hệ

Số lượng