HỆ THỐNG MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ

Hãng sản xuất: Siare-Italia

Hệ thống là một máy gây mê và nó có thể được sử dụng cho người lớn, trẻ em và bệnh nhân mới sinh.

Hệ thống phù hợp để sử dụng hỗn hợp Oxy – Không khí – Nitơ Oxide – Halothane – Enflurane – Isoflurane – Sevoflurane – Desflurane.

Liên hệ

Số lượng