HỆ THỐNG thiết bị tai-mũi-họng

CHAMVISION

CU-3000 (ĐEN)

CU-3000 (TRẮNG)

CU-5000 (ĐEN)

CU-5000 (TRẮNG)

XU1 (XANH)

GX-100

XVS3

XU1 (ĐEN)

XVS5

XU1 (VÀNG)