HỆ THỐNG siêu âm

LOGIQ P9

LOGIQ P7

VENUE GO

VERSANA ACTIVE

VERSANA PREMIER

VERSANA BALANCE

VERSANA ESSENTIAL

HỆ THỐNG laser

LUMENIS PULSE 100H

LUMENIS PULSE 120H

LUMENIS PULSE 50H

LEONARDO-1

LEONARDO-2

HỆ THỐNG X-QUANG

EDGE

EDGE-AIR

XR5

HỆ THỐNG đốt u bằng sóng cao tần rf

M-3004

V-1000

HỆ THỐNG dao mổ điện cao tần

MC2

MCB II

OPTIMA II

SEAL

HỆ THỐNG thiết bị tai-mũi-họng

CHAMVISION

CU-3000 (ĐEN)

CU-3000 (TRẮNG)

CU-5000 (ĐEN)

CU-5000 (TRẮNG)

XU1 (XANH)

GX-100

XVS3

XU1 (ĐEN)

XVS5

XU1 (VÀNG)

nội thất y tế + thiết bị làm ấm cho phòng mổ, p.HSTC, P.cc

EC 340L

EC 770L

ALPHA CORE 5

ASTOFLO PLUS ECO

ASTOPAD DUO 310

M2-T38

PLUS T

FC2802

MN-02

SC32

FC2804

MN-03

IKONIUM 3M

MX34